Cart
Free Shipping on all orders in Australia
Over 7 million books in stock
We aim to be carbon neutral by 2022
Y Gyfraith yn ein Llen By R. Gwynedd Parry

Y Gyfraith yn ein Llen by R. Gwynedd Parry

Condition - Very Good
$45.99
Only 1 left

Summary

Mae'r llyfr hwn yn astudiaeth o'r modd y mae'r gyfraith wedi cael ei phortreadu gan feirdd a llenorion Cymraeg, o'r Oesoedd Canol hyd at heddiw. Adroddir hanes Cymru trwy gyfrwng delweddau o'r gyfraith mewn llenyddiaeth.

Y Gyfraith yn ein Llen Summary

Y Gyfraith yn ein Llen by R. Gwynedd Parry

Ar hyd y canrifoedd, bu'r gyfraith yn ysgogi, ysbrydoli a chynddeiriogi beirdd a llenorion Cymru. Dyma gyfrol arloesol sydd yn adrodd hanes yr ymateb llenyddol i syniadau, swyddogion a sefydliadau'r gyfraith. Ceir ynddi astudiaeth thematig a phanoramig sydd yn olrhain y gyfraith mewn llenyddiaeth Gymraeg o'r oesoedd canol cynnar hyd at ein dyddiau ni. Cawn foli a marwnadu, diolch a dychanu, chwerthin a chrio, oll yn tystio i bwysigrwydd y gyfraith mewn cymdeithas ac i swyddogaeth llen fel cyfrwng i fynegi barn ar gyfiawnder. Deuwn hefyd i ddeall priod le'r gyfraith i'n hunaniaeth genedlaethol ar hyd yr oesau, a hynny trwy gyfrwng crefft ac awen. Dyma'r tro cyntaf i astudiaeth gynhwysfawr o'r maes ymddangos, ac y mae'n torri tir newydd mewn hanesyddiaeth gyfreithiol Gymreig yn ogystal a chyfrannu'n bwysig i hanesyddiaeth lenyddol.

About R. Gwynedd Parry

Mae R. Gwynedd Parry yn ysgolhaig ym Mhrifysgol Abertawe, ac yn fargyfreithiwr. Yn 2010, cafodd ei ethol yn Gymrawd i'r Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol, ac yn Gymrawd i Gymdeithas Ddysgedig Cymru yn 2018.

Table of Contents

Bywgraffiad Rhagair Byrfoddau `Nes na'r hanesydd . . .': Adnabod y Genre `Cymhenraith gyfraith': Cyfraith a Phencerdd yn Oes y Tywysogion `Sesar dadlau a sesiwn': Beirdd yr Uchelwyr a'r Gyfraith `Yn gyfrwys yn y gyfraith': y Llysoedd yn Llen y Dyneiddwyr `Rhostiwch y cyfreithwyr': Gweledigaethau o'r Farn `Rhag gwyr y gyfraith gas': y Gyfraith mewn Baled ac Anterliwt `Hen gyfraith bengam': y Gyfraith yng Ngweithiau'r Radicaliaid `Aur ben cyfreithwyr y byd': Rhwng Radicaliaeth a Chenedlaetholdeb `Yn erbyn arglwydd, gwlad a deddf': Llen, Cyfraith a Phrotest Crynhoi Llyfryddiaeth Mynegai

Additional information

GOR010410211
Y Gyfraith yn ein Llen by R. Gwynedd Parry
Used - Very Good
Paperback
University of Wales Press
2019-06-15
304
1786834278
9781786834270
N/A
Book picture is for illustrative purposes only, actual binding, cover or edition may vary.
This is a used book - there is no escaping the fact it has been read by someone else and it will show signs of wear and previous use. Overall we expect it to be in very good condition, but if you are not entirely satisfied please get in touch with us

Customer Reviews - Y Gyfraith yn ein Llen