Free Shipping In the UK
Samhlaiocht By Caitriona Ni Shuilleabhain

Samhlaiocht
by Caitriona Ni Shuilleabhain

In Stock
£24.99

Ag treoru dhaltai Ardteistimeireachta Gaeilge (ardleibheal) le hardtorthai a bhaint amach

Only 2 left

Samhlaiocht Summary


Samhlaiocht: Ardteistimeireacht Gaeilge Ardleibheal by Caitriona Ni Shuilleabhain

Ag treoru dhaltai Ardteistimeireachta Gaeilge (ardleibheal) le hardtorthai a bhaint amach

 • Cur chuige comhthaite teamach mar a mholann an Roinn Oideachais agus Scileanna agus na cigiri
 • Rannog ar leith don Litriocht Bhreise ina bhfuil notai ar An Triail agus A Thig Na Tit Orm
 • Teacsanna agus ceisteanna trathula, ar nos na gceann a bhionn sna scruduithe fein, sna rannoga Leamhthuisceana
 • Abhar cainte comhthaite agus tosaiocht tugtha do i ngach aonad
 • Cleachtai cluastuisceana a thagann le leagan amach an scrudaithe
 • Aonad faoi leith ina bhfuil comhairle, notai agus leideanna faoi gach gne den scrudu
 • Notai mionsonraithe d'fhiliocht, phros agus aisti an chursa; san aireamh anseo ta meabhairmhapai, achoimri fisiula ar na scealta, eagraithe grafacha agus freagrai samplacha
 • Deiseanna don taighde neamhspleach, obair bheirte, obair ghrupa agus don fheinmheasunu
 • Caibidil chuimsitheach gramadai


Acmhainni SAOR IN AISCE do Dhaltai

 • Leabhran don Scrudu Cainte agus Cluastuiscinti Breise ina bhfuil:
  • Script thri bhreagscrudu cainte lanfhada
  • Notai agus leideanna faoi eochairfhrasai don scrudu cainte
  • Spas do notai na ndaltai agus iad ag ullmhu don scrudu cainte
  • Cluastuiscinti breise
 • Leabhran faoin tSraith Pictiur a phleitear sa scrudu cainte
 • Dha CD do dhaltai a bhfuil na tri bhreagscrudu cainte agus an t-abhar cluastuisceana o na haonaid orthu


Amhainni SAOR IN AISCE do Mhuinteoiri

 • Sa Leabhar Acmhainni do Mhuinteoiri ta:
  • Pleananna muinteoiri
  • Treoirlinte don Scrudu Cainte agus ceisteanna breise
  • Leamhthuiscinti breise
  • Notai ar na danta roghnacha don chursa Ardleibheil
 • Scripteanna cluastuisceana
 • CDanna do Mhuinteoiri (na scruduithe cluastuisceana uile agus athsheinm)
 • Ta Acmhainni Breise Digiteacha ar fail ar ar suiomh idirlin cmhainni, www.gillexplore.ie; san aireamh anseo ta sleamhnain PowerPoint, fiseanna don Scrudu Cainte agus teimpleid phleanala do mhuinteoiri ar feidir a chur in eagar

Teann eLEABHAR SAOR IN AISCE leis an teacsleabhar seo! Ta do chod uathuil ar fail taobh istigh den chludach tosaigh.

Why buy from World of Books

Our excellent value books literally don't cost the earth
Free delivery in the UK
Read more here
Every used book bought is one saved from landfill

About Caitriona Ni Shuilleabhain


Muineann Caitriona Ni Shuilleabhain Gaeilge agus ceol in Meanscoil na Trocaire, Cnoc an tSeabhaic, Co. Chiarrai. Ta taithi fhairsing mhuinteoireachta aici agus is i a scriobh an tsraith shardhiola Aois na Gloire don Ghaeilge sa Teastas Soisearach. Muineann Triona Geraghty Gaeilge agus Fraincis i Meanscoil Chnocain Mhicil Naofa, Co. Mhaigh Eo. Is scrudaitheoir i do na scruduithe cainte agus is i a scriobh Less Stress More Success: Leaving Certificate Irish Higher Level.

Additional information

GOR009944741
Samhlaiocht: Ardteistimeireacht Gaeilge Ardleibheal by Caitriona Ni Shuilleabhain
Caitriona Ni Shuilleabhain
Used - Very Good
Paperback
Gill
2017-03-24
420
0717155986
9780717155989
N/A
Book picture is for illustrative purposes only, actual binding, cover or edition may vary.
This is a used book - there is no escaping the fact it has been read by someone else and it will show signs of wear and previous use. Overall we expect it to be in very good condition, but if you are not entirely satisfied please get in touch with us.